Varför kan jag få kompensation?

Vi arbetar efter EU:s förordning (EG) 261/2004 som säger att du som passagerare har rätt till ersättning upp till €600 vid en flygförsening, inställt flyg eller nekad boarding. Förordningen gäller även för andra transportmedel såsom buss, tåg och färja. Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor eller annat ärende angående detta.

När kan jag få kompensation?

Du är berättigad till kompensation om du:

  • Flyger inom EU
  • Flyger ut från EU
  • Flyger in till EU med europeiskt flygbolag (registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz)

Flygförsening

Du och alla passagerare på din bokning har rätt till ersättning på mellan €250 och €600 om flyget är försenat med 3 timmar eller mer. Det gäller även om du missar ett anslutningsflyg som sköts av samma flygbolag och din totala försening är 3 timmar eller mer.

Du får ingen ersättning om flygbolaget kan bevisa att förseningen beror på omständigheter som inte går att styra över, som väder, strejker, nödlägen eller säkerhetsproblem som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Avstånd

Grundersättning

Avdrag med 50% om ny ankomsttid inte överstiger

Mer än 5 timmar

Mindre än 1500 km €250 2h = €125 €250 eller återbetalning av biljett
Mer än 1.500 inom EU eller 1.500 – 3.500 km utanför EU €400 3h = €200 €400 eller återbetalning av biljett
Mer än 3500 km utanför EU €600 4h = €300 €600 eller återbetalning av biljett

Inställd resa

Om flyget är inställt har du rätt till mellan €125 och €600 men summan beror på flyglängden och eventuella förseningar före ombokningen.

Du har inte rätt till ersättning om du minst 14 dagar före flygningen har informerats om det inställda flyget eller om du ombokas till en flygning som anländer senare jämfört med din ursprungliga flight (se tabell för olika kompensationsnivåer för detta). Och förstås: Ingen ersättning om flygbolaget bevisar att förseningen beror på saker som inte går att styra över.

Avstånd

Mindre än 3 timmar

Mer än 3 timmar

Mer än 4 timmar

Mindre än 1.500 km €0 €250 €250
Mer än 1.500 inom EU eller 1.500 – 3.500 km utanför EU €0 €400 €400
Mer än 3.500 km utanför EU €0 €300 €600

Nekad boarding

Om du nekas ombordstigning kan du också ha rätt till ersättning på mellan €250 och €600 men det beror på flyglängden och eventuella förseningar före ombokningen. Flygbolaget måste först försöka hitta frivilliga som kan tänka sig att mot vissa förmåner ge upp sin reservation, ta emot full återbetalning eller bli ombokade.

Avstånd

Grundersättning

Avdrag med 50% om ny ankomsttid inte överstiger

Mer än 5 timmar

Mindre än 1500 km €250 2h = €125 €250 eller återbetalning av biljett
Mer än 1.500 inom EU eller 1.500 – 3.500 km utanför EU €400 3h = €200 €400 eller återbetalning av biljett
Mer än 3500 km utanför EU €600 4h = €300 €600 eller återbetalning av biljett

Hur kan jag få kompensation?

Vi gör allt jobb åt dig, allt från pappersarbete till domstol om det behövs. Det enda du behöver göra är att skicka in dina uppgifter i vårt formulär här och sen kommer vi att starta ditt ärende mot bolaget. När fallet är vunnet får du dina pengar tillbaka! Om vi inte skulle lyckas vinna ditt ärende står vi för alla juridiska kostnader, du betalar ingenting om vi inte vinner.

Har du mer frågor angående dina rättigheter?

Klicka här för att läsa mer i vår FAQ

EU-kampanj

Även om möjligheten att resa är en bärande pelare inom EU är miljontals människor fortfarande ovetande om sina rättigheter. EU har därför initierat en omfattande informationskampanj som pågår under 2013-2015 och detta är något TRS Travelright stödjer.

Klicka här för att besöka kampanjsidan